เกี่ยวกับเรา

GTI (Thailand) Co.,Ltd.

ประวัติความเป็นมา

เราคือผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์มานานกว่า 90 ปี ร่วมหุ้นกับบริษัทอิโตเซมิสึ (Ito-Seimitsu) ก่อตั้งบริษัท จีทีไอ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท โดยมีคุณ มาซาโนริ อิโต เป็นผู้บริหาร เรามีความเชี่ยวชาญด้านการและผลิตเครื่องมือวัดทดสอบความแม่นยำหลากหลายประเภท ไม่วา่จะเป็น จิ๊ก ,เกจ,อะไหล่เครื่องจักร โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความถูกต้องในการผลิตเป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นรากฐานในการผลิตที่สำคัญแห่งภูมิภาคเอเชีย

Image

ที่มาของคำว่า GTI

บริษัท GTI (Thailand) Co.,Ltd. มีที่มาจากคำว่า Gauge Technology International ซึ่งใช้อักษรตัวแรกของแต่ละคำมารวมกันจนได้เป็นคำว่า GTI

พันธกิจ

1.มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
2.มุ่งสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม
3.ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าและองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการวัด ,เจียร ,ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรให้กับผู้ผลิตทั่วเอเชีย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น