ปี2019 ที่ผ่านมาไม่เพีบงแต่ทำงานให้กับบริษํทญีปุ่นอย่างเดียว ที่ผ่านมาเราได้ผลิตให้บริษัทไทย หรือบริษัทสัญชาติเยอรมันด้วย

Rate this item
(1 Vote)
Image
Read 353 times